OSS

Idź do spisu treści

Menu główne

Biblioteka

Kto czyta książki, żyje podwójnie
(Umberto Eco)

Biblioteka szkolna – sala nr 3 -  czynna jest codziennie w godzinach:

Poniedziałek
: 9.55 – 12:00
Wtorek
: 10:5012:00
Środa
: 9:00 – 12:55
Czwartek
: 9:00 – 12:00
Piątek
: 9:00 - 13:50


Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM)
– sala nr 13 - czynne jest w godzinach:

Barbara Walter
Poniedziałek: 8:0011:00
Wtorek: 8.00 - 11:00
Środa: 12:45
– 14:45

REGULAMIN BIBLIOTEKI I CZYTELNI

1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
• wypożyczając je do domu;
• czytając lub przeglądając na miejscu.
3. Zbiory czytelni są udostępniane tylko na miejscu.
4. Godziny udostępniania zbiorów są wywieszone do wiadomości uczniów na drzwiach biblioteki i czytelni.
5. Jednorazowo można wypożyczyć trzy lektury. Wykorzystane materiały winny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
6. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
7. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
8. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
9. W przypadku zmiany szkoły oraz ukończenia szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
10.  Każdy uczeń ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem biblioteki i czytelni.


REGULAMIN ICIM

1. Stanowiska komputerowe w czytelni zostały zainstalowane do poszukiwań źródłowych (wyszukiwania informacji) przy pomocy sieci Internet i pakietów multimedialnych oraz do edycji tekstów.
2.  Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich w celach edukacyjnych .
3.  Nie można wykorzystywać komputerów do prowadzenia prywatnych rozmów (np. chat) lub gier i zabaw.
4. Można korzystać tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu i konfiguracji systemu.
5. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania.
6. Można dokonywać rezerwacji stanowiska komputerowego u bibliotekarza.
7. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
8. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość jego obsługi i oprogramowania.  Bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwać komputera, powinien jednak służyć radą i pomocą.
9. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby.
10. Okrycia wierzchnie należy zostawiać w szatni.
11. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.
12. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.
13. Użytkownik komputera zobowiązany jest do wpisania się w zeszycie użytkownika. Wpisanie się oznacza jednocześnie akceptację regulaminu korzystania ze stanowisk komputerowych w ICIM.

Prenumerowane czasopisma i gazety:

1. Biblioteka w Szkole
2. Biologia w Szkole
3. Charaktery
4. Chemia w Szkole
5. Cogito
6.  Dziennik Bałtyki
7.  Fizyka w Szkole
8. Geografia w Szkole
9. Matematyka
10.  Newsweek
11.  Pani
12.  Polonistyka
13.  Przegląd Sportowy
14.  Psychologia w Szkole
15.  Rachunkowość Budżetowa
16.  Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

O bibliotece
Biblioteka Ogólnokształcących Szkół Sportowych mieści się na parterze (w sali nr 3, zaraz przy wejściu do szkoły). Do biblioteki należy także Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej znajdujące się w sali nr 13 (obok sekretariatu uczniowskiego).
Uczniowie odwiedzający bibliotekę mają stały dostęp do księgozbioru podręcznego (zawierającego encyklopedie, słowniki językowe i rzeczowe, leksykony, atlasy, poradniki, podręczniki językowe), prenumerowanych czasopism i gazet oraz 9689 książek (w tym: lektury, literatura piękna (również nowości wydawnicze) oraz literatura popularnonaukowa).  Biblioteka gromadzi takżę audiobooki oraz filmy. Wszystkie zbiory  zostały skomputeryzowane w programie MOL Optimum, dlatego też czytelnik może  wyszukiwać książki w katalogu komputerowym. W wypożyczalni dostępny jest dla ucznia komputer z katalogiem zbiorów.
W ICIM znajdują się 4 komputery z dostępem do Internetu oraz drukarka ze skanerem.

Czytelnictwo
Wypożyczenia w  I semestrze  2013/2014

W I semestrze czytelnicy wypożyczyli 595 książek
(SLO – 324, SMS – 52, NLO – 75, nauczyciele – 144)

Średnia wypożyczeń dziennie: 8,0

Wypożyczenia książek według średniej na ucznia
najwięcej: 3 SMS A – 3,9;   3 SLO C – 3,6; 3 SLO D i 3 NLO – 3,5.
najmniej: 1 SLO B – O, 1 SMS A – 0,08, 1 NLO – 0,25.


Wypożyczenia w  II semestrze  2013/2014

W I semestrze czytelnicy wypożyczyli 815 książek (w całym roku szkolnym 1415)
(SLO – 836, SMS – 109, NLO – 164, nauczyciele – 306)

Średnia wypożyczeń dziennie: 7,6

Wypożyczenia książek według średniej na ucznia
najwięcej: 2 SLO D – 11,04; 2 SLO C- 10,1; 3 SLO C – 9,4
najmniej: 1 SMS A – 0,23; 1 SLO B – 0,7; 1 NLO – 0,77
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego