OSS

Idź do spisu treści

Menu główne

SMS NR 2

Szkoła Mistrzostwa Sportowego Nr 2 to trzyletnia szkoła publiczna. Szkoła współpracuje z klubem sportowym Trefl.  Głównym celem jest przygotowanie ogólnokształcące, umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości oraz przygotowanie sportowe. Ponadto w klasie trzeciej istnieje możliwość uzyskania mistrzowskiej klasy sportowej.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to:
- język polski
- język angielski
- biologia
od roku szkolnego 2015/16 zamiast języka polskiego matematyka

------------------------------
NABÓR DO SMS GDAŃSK!
------------------------------

          Informujemy że, Szkoła Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Gdańsku, objęta programem szkolenia młodzieży w ramach projektu - Siatkarskie Ośrodki Szkolne, realizowanego przez Polski Związek Piłki Siatkowej i dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, ogłasza nabór do pierwszej klasy liceum w roku szkolnym 2017/18.
Serdecznie zapraszamy uzdolnionych sportowo chłopców z klas  III gimnazjum (rok ur. 2001) na testy sprawnościowe, które odbędą się w dwóch terminach do wyboru:                       
                            I termin - 19.05.2017 r.  (piątek)  o godz. 11.00
lub
                          II termin - 20.05.2017 r.  (sobota)  o godz. 12.00
Testy zostaną przeprowadzone w hali sportowej MOSiR ul. Kołobrzeska 61 w Gdańsku. Kandydaci do SMS o profilu piłki siatkowej powinni posiadać aktualne badania lekarskie,  zgodę rodziców oraz sprzęt sportowy. Więcej informacji na stronie : http://www.kolobrzeska77.szkola.pl/sms-nr-2.html
oraz http://www.sms3gdansk.pl/

Telefon kontaktowy : 603 874 717----------------------------------------------------------------
EWALUACJA ZEWNĘTRZNA PROBLEMOWA W SMS NR 2
----------------------------------------------------------------
Informacja dla rodziców:
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego